Att skriva anbud

I världen av offentlig upphandling gäller det att man kan skriva ett vinnande anbud. Detta kan vara skillnaden mellan miljontals kronor eller inga all....

Effektivitet kräver bra arbetsplats

Arbetsplatsen och miljön är viktig när det kommer till trivsel, produktivitet och effektivitet. De som mår bra på kontoret eller ute på arbetsplatser runt...

Hur man blir mer produktiv på arbetet

Produktivitet betyder inte alltid att man måste jobba fler timmar eller ens nödvändigtvis hårdare, så länge det räcker att faktiskt jobba smartare. Med rätt...

Att arbeta inom finanssektorn

Det finns en hel del olika yrken inom finanssektorn man kan arbeta inom, så länge man har rätt utbildning. Det skadar heller inte att...

Bra underlag för ditt företag

Som företagare kan det vara svårt att veta hur man ska besluta inom vissa områden, då gäller det att ta fram ett bra underlag...

Kvalitetssäkring

Behöver något inom ert företag kvalitetssäkras? då behövs det ett systematiskt kvalitetsarbete inom just det området ni vill säkra. Man tar fram olika dokument...

Teambuildning och konferenser med företaget

Att skapa en trevlig och säker arbetsmiljö är ett bra sätt för ett företag att hålla de anställda nöjda och engagerade. Ett sätt man...

Anställa eller anlita firmor?

I många fall är det både billigast och bäst för verksamheten att ha heltidsanställda personer som tar hand om de olika arbetsuppgifterna, men det...

Bolagsformer och vad som skiljer dem

Det finns tre typer av bolag man kan ha som: aktiebolag, handelsbolag och kommanditbolag. Men vad är skillnaderna? Det ska vi nu belysa kortfattat....

Olika system som hjälper ditt företag

Tidigare hade företag flera av sina viktiga funktioner som sköttes av särskilda avdelningar, ofta med ett flertal personer för varje uppgift, t ex ekonomi,...