Hitta tillbaka till glädjen att arbeta

Livet kan ställa till det i bland och allt kan ställas på sin spets. Vi behöver inte gå in på speciella händelser men det...

Hitta effektiva sätt att arbeta på

Alla är vi olika och vissa är mer effektiva än andra i sitt arbete. Planering är viktigt när det gäller att hitta effektiva sätt...

Ordning och reda på företagets finanser

Som företag så gäller det att hålla ordning och reda på de finansiella inom företaget. Det går inte att tro att det hela ska...

Aktie eller valutahandel

Vem som helst kan hålla på med aktie eller valutahandel men alla kanske inte kommer att lyckas om man inte går in för detta...

Upptäck flaskhalsar i din produktion

Om du driver ett företag med produktion så är det oerhört viktigt med effektivisering, effektivisering kan öka dina intäkter och göra det möjligt för...

Ett annorlunda yrke

Alla har vi vår olika yrken som vi arbetar med, hur vi hamnat där kan vara av olik anledningar. För de flesta så handlar...

Expandera professionellt

Det är inte ovanligt att arbetsplatser tappar i produktion när de är överbelastade och inte har effektiviserat sina rutiner. Det är då viktigt att...

Att skriva anbud

I världen av offentlig upphandling gäller det att man kan skriva ett vinnande anbud. Detta kan vara skillnaden mellan miljontals kronor eller inga all....

Effektivitet kräver bra arbetsplats

Arbetsplatsen och miljön är viktig när det kommer till trivsel, produktivitet och effektivitet. De som mår bra på kontoret eller ute på arbetsplatser runt...

Hur man blir mer produktiv på arbetet

Produktivitet betyder inte alltid att man måste jobba fler timmar eller ens nödvändigtvis hårdare, så länge det räcker att faktiskt jobba smartare. Med rätt...